IZJAVA O DOSTOPNOSTI

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletnega mesta v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju ZDSMA).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.caa.si/.

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko:

 • spremenijo pisavo,
 • povečajo velikost besedil,
 • spremenijo kontrast barv na spletišču,
 • ustavijo premike in
 • uredijo besedilo, tako da so vse povezave podčrtane.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom One Click Accessibility na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA , ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.


Stopnja skladnosti

Spletno mesto https://www.caa.si/ je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopne alternative
Vse informacije, ki so objavljene na spletišču, lahko uporabniki dobijo na:

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • strokovni dokumenti, namenjeni ozkemu krogu uporabnikov,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.


Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

Kotnikova ulica 19a

1000 Ljubljana

info@caa.si 


Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil ZDSMA, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo 

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.irsid@gov.si

Telefon: 01 555 58 48
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/


Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 18.4.2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 18. 4. 2023.