Evropska komisija izdala priporočilo glede dobropisov za odpovedana potovanja

Evropska komisija izdala priporočilo glede dobropisov za odpovedana potovanja v zvezi s pandemijo COVID-19

V Uradnem listu EU št. L 151/10 z dne 14.5.2020 je bilo objavljeno Priporočilo Komisije (EU) 2020/648 z dne 13. maja 2020 o dobropisih, ki se ponudijo potnikom kot druga možnost namesto povračila za odpovedana paketna potovanja in prevozne storitve z zvezi s pandemijo COVID-19.

Prevozniki ali organizatorji potovanj lahko ponudijo potnikom dobropise kot drugo možnost namesto povračila v denarju, pod pogojem, da jih potniki prostovoljno sprejmejo.

Priporočilo se nanaša na odpovedi s strani prevoznika ali organizatorja potovanja od 1. marca 2020 naprej iz razlogov, povezanih s pandemijo COVID-19.

Komisija v priporočilu določa priporočljive značilnosti dobropisov in spodbuja države članice k različnim ukrepom zavarovanja dobropisov pred insolventnostjo prevoznika ali organizatorja potovanja.

Priporočilo Komisije je dosegljivo na naslednji povezavi v vseh jezikih EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.151.01.0010.01.ENG&toc=OJ:L:2020:151:TOC

Vse objave