Oddajnik signala na kraju nesreče (ELT)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 določa zahteve glede obvezne opremljenosti zrakoplova z oddajniki signala na kraju nesreče (ELT).

Zahteva se, da oddajnik ELT katerekoli vrste lahko hkrati oddaja na frekvencah 121,5 MHz in 406 MHz.


Dodelitev Hex ID in registracija oddajnika ELT/PLB

Informacije glede določitve 15 mestnega »heksadecimalnega identifikatorja« (Hex ID) in registracije ELT/PLB naprave najdete na povezavi:

https://www.caa.si/elt-plb.html


Koristne povezave

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0965-20190709&qid=1574928500469&from=SL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0965-20190709&qid=1574928500469&from=SL


SKYbrary – Emergency Locator Transmitter (ELT)

https://www.skybrary.aero/index.php/Emergency_Locator_Transmitter_(ELT)