Oddajnik signala na kraju nesreče (ELT)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 določa zahteve glede obvezne opremljenosti zrakoplova z oddajniki signala na kraju nesreče (ELT).

Zahteva se, da oddajnik ELT katerekoli vrste lahko hkrati oddaja na frekvencah 121,5 MHz in 406 MHz.


Koristne povezave

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1332-20160825&qid=1516013773854&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1332-20160825&qid=1516013773854&from=SL


SKYbrary – Emergency Locator Transmitter (ELT)

https://www.skybrary.aero/index.php/Emergency_Locator_Transmitter_(ELT)