EASA objavila pogosta vprašanja o Part-IS Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2023/203


Objavljena pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) vključujejo nabor 22 vprašanj in odgovorov, katerih namen je obravnava vsebine in pomislekov zainteresiranih strani v letalstvu glede številnih tem, povezanih s Part-IS uredbo in njegovo implementacijo.

Teme med drugim vključujejo uporabnost pravil, določbe v zvezi z odstopanjem, prenos nalog, pristojnosti in druga skupna interesna področja v okviru regulativnega okvira.

Vključena vprašanja je zbrala EASA ekipa za kibernetsko varnost po izmenjavah s številnimi zainteresiranimi stranmi in z upoštevanjem povratnih informacij, prejetih v preteklih mesecih, zlasti po objavi sprejemljivih načinov usklajevanja in navodilih (AMC/GM) za Part-IS.

Namen pogostih vprašanj, skupaj z objavljenim AMC/GM o Part-IS, je zagotoviti podporo in smernice tako organizacijam kot organom za implementacijo Part-IS. Odvisno od vprašanj, ki bodo prejeta v prihodnosti, bo EASA pogosta vprašanja morda dodatno posodobila.


Vprašanja in odgovori so na voljo na spodnji povezavi: https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/information-security-part

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/203 je na voljo na spodnji povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0203

Vse objave