EASA izdala priporočilo o izogibanju zračnega prostora Iraka

Upravljalec omrežja (Eurocontrol Network Manager) podrobno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu in stalno preučuje vpliv na evropsko letalsko omrežje.
Evropski prevozniki se vse bolj izogibajo letenju nad področjem Iraka, medtem ko bližnjevzhodni prevozniki še vedno uporabljajo ta zračni prostor.
Trenutno ni vpliva na evropsko omrežje, zaznava pa se rahlo povečanje prometa v Egiptu in Azerbajdžanu.

V zvezi z letenjem nad kriznim območju je EASA včeraj, 08.01.2020, izdala priporočilo o izogibanju zračnega prostora Iraka.

Ta informacija EASA se nahaja tudi na NM NOP portalu pod rubriko, ki se nahaja sredi zgoraj - "Network Headline News".

Povezava:
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

Na podlagi teh informacij Agencija za civilno letalstvo priporoča, da sledite razvoju razmer na tem območju in jih upoštevate pri morebitnem načrtovanju letenja
na tem območju (še posebej zračni prostor Iraka) obenem pa se izogibate letenju na območju Iraka.

Vse objave