Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu

Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu je temeljni dokument s področja varnosti v letalstvu, ki opisuje regulativne zahteve in aktivnosti, ki jih sodelujoči subjekti sprejemajo s ciljem vzdrževanja in nadaljnjega razvijanja varnosti v letalskem prometu. Vlada Republike Slovenije je Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu potrdila 28. 7. 2016.


Program je razvit skladno:

 • s standardi Organizacije mednarodnega civilnega letalstva (ICAO):
  • Global Aviation Safety Plan (GASP),
  • Annex 19: Safety Management,
  • Doc 9859: Safety Management Manual,


 • in dokumenti Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA):
  • European Aviation Safety Programme (EASP),
  • European Plan for Aviation Safety (EPAS),
  • Annual Safety Review.


Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je na podlagi 8. člena Uredbe (EU) št. 2018/1139 v imenu države izdelala slovenski načrt za letalsko varnost (State Plan for Aviation Safety – SPAS) kot del državnega programa upravljanja varnosti. Namen slovenskega načrta za letalsko varnost je zagotoviti strateško usmeritev upravljanja varnosti na državni ravni in vsem zainteresiranim stranem prikazati, kam bo Republika Slovenija v določenem obdobju ciljno usmerjala svoja sredstva v okviru pristopa upravljanja varnosti, ki temelji na obvladovanju tveganj.

Trenutno je veljaven Slovenski načrt za letalsko varnost 2018–2022.