Obrazci

Register

Register

AIR.OBR-95

Vloga za izbris zrakoplova iz registra

AIR.OBR-106

Vloga za izdajo potrdila o izbrisu / nevpisanosti v register

AIR.OBR-112

Vloga za izpisek iz lastninskega in bremenskega lista

AIR.OBR-107

Vloga za rezervacijo registrske oznake

AIR.OBR-109

Vloga za spremembo lastnika / uporabnika

AIR.OBR-110

Vloga za spremembo podatkov o lastniku / uporabniku

AIR.OBR-111

Vloga za vpis v bremenski list

AIR.OBR-108

Vloga za vpis zrakoplova v register

« Nazaj na glavno mapo