Obrazci

Plovnost zrakoplovov

Plovnost zrakoplovov

AIR.OBR-144

029-03 PTZ Uporaba knjižic zrakoplova in urejanje dokumentacije zrakoplova

SSD.PRV-18

Angleški prevod pravilnika o Ultralahkih letalnih napravah

AIR.OBR-000041

Kontrolna lista programa vzdrževanja

AIR.CHK-000086

Kontrolna lista za nadzor izvajanja posameznih nalog iz področja vodenja stalne plovnosti - (Dodatek II k M.A.711(a)(3))

AIR.OBR-176

Obrazec EASA AMP

AIR.OBR-59

Poročilo o izpolnjevanju pogojev plovnosti zrakoplova za spremembo spričevala letalskega prevoznika (AOC)

AIR.OBR-152

Poročilo o preizkusu balona

AIR.OBR-150

Poročilo o preizkusu dvomotornega letala

AIR.OBR-149

Poročilo o preizkusu enomotornega letala

AIR.OBR-151

Poročilo o preizkusu jadralnega letala

AIR.OBR-157

Poročilo o preizkusu motornega zmaja

AIR.OBR-156

Poročilo o preizkusu ULN

AIR.OBR-147

Poročilo o tehničnem pregledu balona

AIR.OBR-145

Poročilo o tehničnem pregledu jadralnega letala / jadralnega letala z motorjem

AIR.OBR-155

Poročilo o tehničnem pregledu zrakoplova posebne kategorije

AIR.OBR-146

Poročilo o tehničnem pregledu zrakoplova splošne kategorije

VZO-21

Predloga za izdelavo programa vzdrževanja "Annex I"

AIR.OBR-66

Priloga k vlogi za potrditev skladnosti RVSM z ICAO DOC 9574

VZO-23

Program minimalnega pregleda ELA2 jadralna letala in ELA2 Jadralna letala s pomožnim motorjem

VZO-24

Program minimalnega pregleda ELA2 toplozračni baloni

VZO-22

Program minimalnega pregleda zrakoplovi z 2730 kg MTOM in manj

AIR.OBR-153

Seznam delov z omejeno dobo za zrakoplov

AIR.OBR-154

Seznam in status PTZ

AIR.OBR-000016

Skupna vloga za odobritev pogojev za letenje in Dovoljenja za letenje (EASA Form 21)

AIR.OBR-148

Spisek v zrakoplov vgrajene opreme

AIR.OBR-000045

Vloga operaterja o izpolnjevanju pogojev stalne plovnosti pri spremembi spričevala letalskega prevoznika (AOC) pri prenosu zrakoplova iz registra države članice EU

AIR.OBR-127

Vloga za dodelitev Mode S ICAO kode

AIR.OBR-53

Vloga za izdajo izvoznega spričevala o plovnosti

AIR.OBR-92

Vloga za izdajo Potrdila o pregledu plovnosti - ARC (EASA Obrazec 15a ali Obrazec 15c)

AIR.OBR-93

Vloga za izdajo spričevala o hrupu

AIR.OBR-000039

Vloga za izdajo spričevala o plovnosti

AIR.OBR-128

Vloga za izdajo / podaljšanje nacionalnega Spričevala o plovnosti ali Dovoljenja za letenje (Obr.2100-1)

AIR.OBR-129

Vloga za odobritev modifikacije / velikega popravila »ne-EASA« zrakoplova (Obr.2100-4)

AIR.OBR-000010

Vloga za potrditev programa vzdrževanja

AIR.OBR-177

Vloga za potrditev programa vzdrževanja "Annex I"

AIR.OBR-91

Vloga za potrditev tehničnega dnevnika zrakoplova

VZO-17

Zbirni seznam modifikacij EASA

VZO-19

Zbirni seznam modifikacij "Annex I"

VZO-18

Zbirni seznam popravil EASA

VZO-20

Zbirni seznam popravil "Annex I"

« Nazaj na glavno mapo