Obrazci

Organizacije (CAMO, CAO, AMO, ATO)

Organizacije (CAMO, CAO, AMO, ATO)

AIR.CHK-109

Additional CAMO Audit checklist for Part-T applicability

AIR.CHK-108

CAME checklist for CAMO with Part-T applicability

AIR.CHK-000035

CAME kontrolna lista

AIR.CHK-000044

EASA Del 145 MOE kontrolna lista

AIR.CHK-174

Kontrolna lista za začetno potrditev ali potrditev spremembe CAE

AIR.CHK-000043

MTOE kontrolna lista

AIR.OBR-000004

Obrazec za potrditev vodilnega osebja (EASA Obrazec 4)

AIR.OBR-000005

Vloga za Del-145, Del-M Poddel F, Del-M Poddel G, Del-CAMO, Del-CAO potrdilo o odobritvi - EASA Form 2

AIR.OBR-000019

Vloga za Potrdilo po Delu-147 (EASA Obrazec 12)

AIR.OBR-90

Vloga za potrditev pogodbe o izvajanju posameznih nalog iz področja vodenja stalne plovnosti po M.A.711(a)(3)

AIR.OBR-189

Vloga za prehod organizacije v CAMO ali CAO

« Nazaj na glavno mapo