Obrazci

PLOVNOST

PLOVNOST

AIR.OBR-144

029-03 PTZ Uporaba knjižic zrakoplova in urejanje dokumentacije zrakoplova

AIR.CHK-000035

CAME kontrolna lista

AIR.CHK-108

CAME kontrolna lista za M.A. Poddel G z dodatnim T.A. Poddel G dovoljenjem

AIR.OBR-113

Dnevnik A1

AIR.OBR-114

Dnevnik A2

AIR.OBR-115

Dnevnik A3

AIR.OBR-116

Dnevnik A4

AIR.OBR-117

Dnevnik B1.1

AIR.OBR-118

Dnevnik B1.2

AIR.OBR-119

Dnevnik B1.3

AIR.OBR-120

Dnevnik B1.4

AIR.OBR-121

Dnevnik B2

AIR.OBR-122

Dnevnik B3

AIR.OBR-124

Dnevnik C kompleksni zrakoplovi

AIR.OBR-125

Dnevnik C ostali zrakoplovi

AIR.CHK-000044

EASA Del 145 MOE kontrolna lista

DNA.OBR-1

Izjava o strinjanju z uporabo informacijskega sistema DNA

AIR.OBR-000041

Kontrolna lista programa vzdrževanja

AIR.CHK-120

Kontrolna lista tehničnega dnevnika zrakoplova

AIR.CHK-000086

Kontrolna lista za nadzor izvajanja posameznih nalog iz področja vodenja stalne plovnosti - (Dodatek II k M.A.711(a)(3))

AIR.CHK-98

Kontrolna lista za pregled priročnika proizvodne organizacije po Del-21 Poddel G za UL

AIR.CHK-000043

MTOE kontrolna lista

AIR.OBR-65

NACML - Vrednotenje delovnih izkušenj za kategorijo G

AIR.OBR-000004

Obrazec za potrditev vodilnega osebja (EASA Obrazec 4)

AIR.OBR-103

Podatki o vodilnem osebju na podlagi zahtev Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah vsebinsko po Delu 21 (CAA Obrazec 4)

AIR.CHK-000081

POE kontrolna lista

AIR.OBR-59

Poročilo o izpolnjevanju pogojev plovnosti zrakoplova za spremembo spričevala letalskega prevoznika (AOC)

AIR.OBR-152

Poročilo o preizkusu balona

AIR.OBR-150

Poročilo o preizkusu dvomotornega letala

AIR.OBR-149

Poročilo o preizkusu enomotornega letala

AIR.OBR-151

Poročilo o preizkusu jadralnega letala

AIR.OBR-157

Poročilo o preizkusu motornega zmaja

AIR.OBR-156

Poročilo o preizkusu ULN

AIR.OBR-147

Poročilo o tehničnem pregledu balona

AIR.OBR-145

Poročilo o tehničnem pregledu jadralnega letala / jadralnega letala z motorjem

AIR.OBR-155

Poročilo o tehničnem pregledu zrakoplova posebne kategorije

AIR.OBR-146

Poročilo o tehničnem pregledu zrakoplova splošne kategorije

VZO-4

Predloga za izdelavo programa vzdrževanja

VZO-7

Program minimalnega pregleda ELA1 jadralna letala in ELA1 Jadralna letala s pomožnim motorjem

VZO-5

Program minimalnega pregleda ELA1 letala

VZO-6

Program minimalnega pregleda ELA1 toplozračni baloni

AIR.OBR-153

Seznam delov z omejeno dobo za zrakoplov

AIR.OBR-154

Seznam in status PTZ

AIR.OBR-000016

Skupna vloga za odobritev pogojev za letenje in Dovoljenja za letenje (EASA Form 21)

AIR.OBR-148

Spisek v zrakoplov vgrajene opreme

AIR.OBR-000045

Vloga operaterja o izpolnjevanju pogojev stalne plovnosti pri spremembi spričevala letalskega prevoznika (AOC) pri prenosu zrakoplova iz registra države članice EU

AIR.OBR-127

Vloga za dodelitev Mode S ICAO kode

AIR.OBR-82

Vloga za dovoljenje za amatersko izdelavo zrakoplova

AIR.OBR-95

Vloga za izbris zrakoplova iz registra

AIR.OBR-000042

Vloga za izdajo dovoljenja nacionalni proizvodni organizaciji vsebinsko po Delu 21 (CAA Obrazec 50)

AIR.OBR-000025

Vloga za izdajo dovoljenja proizvodni organizaciji po Delu 21 (EASA Obrazec 50)

AIR.OBR-53

Vloga za izdajo izvoznega spričevala o plovnosti

AIR.OBR-106

Vloga za izdajo potrdila o izbrisu / nevpisanosti v register

AIR.OBR-92

Vloga za izdajo potrdila o pregledu plovnosti - ARC (EASA Obrazec 15a)

AIR.OBR-93

Vloga za izdajo spričevala o hrupu

AIR.OBR-000039

Vloga za izdajo spričevala o plovnosti

AIR.OBR-128

Vloga za izdajo / podaljšanje nacionalnega Spričevala o plovnosti ali Dovoljenja za letenje (Obr.2100-1)

AIR.OBR-000005

Vloga za Izdajo/Spremembo Del-M Poddel F potrdilo o odobritvi/Del-145 potrdilo o odobritvi/Del-M Poddel G potrdilo o odobritvi (EASA Obrazec 2)

AIR.OBR-112

Vloga za izpisek iz lastninskega in bremenskega lista

AIR.OBR-129

Vloga za odobritev modifikacije / velikega popravila »ne-EASA« zrakoplova (Obr.2100-4)

AIR.OBR-79

Vloga za pomembno spremembo ali različico obsega dela in pogojev nacionalne proizvodne organizacije vsebinsko po Delu 21 (CAA Obrazec 51)

AIR.OBR-000032

Vloga za pomembno spremembo ali različico obsega dela in pogojev proizvodne organizacije po Delu 21 (EASA Obrazec 51)

AIR.OBR-000019

Vloga za Potrdilo po Delu-147 (EASA Obrazec 12)

AIR.OBR-90

Vloga za potrditev pogodbe o izvajanju posameznih nalog iz področja vodenja stalne plovnosti po M.A.711(a)(3)

AIR.OBR-000010

Vloga za potrditev programa vzdrževanja

AIR.OBR-91

Vloga za potrditev tehničnega dnevnika zrakoplova

AIR.OBR-107

Vloga za rezervacijo registrske oznake

AIR.OBR-126

Vloga za soglasje za proizvodnjo v skladu z Delom 21, Poddelom F (EASA Obrazec 60)

AIR.OBR-109

Vloga za spremembo lastnika / uporabnika

AIR.OBR-110

Vloga za spremembo podatkov o lastniku / uporabniku

AIR.OBR-111

Vloga za vpis v bremenski list

AIR.OBR-108

Vloga za vpis zrakoplova v register

VZO-13

Vzorec sporazuma DOA-21F Slo

AIR.OBR-94

Zahtevek za nacionalno licenco za vzdrževanje zrakoplovov

AIR.OBR-63

Zahtevek za Začetno licenco / Spremembo / Obnovitev licence za vzdrževanje zrakoplova po Delu 66 (EASA Obrazec 19)

« Nazaj na glavno mapo