Obrazci

LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

FCL.NAV-1

Implementacija PBN za imetnike ratinga za instrumentalno letenje

FCL.CHK-80

Interna ocena skladnosti AeMC - priprava na nadzor

FCL.CHK-81

Interna ocena skladnosti AME - priprava na nadzor

FCL.SZN-11

Izpitni roki za teoretično preverjanje znanja

FCL.OBR-35

Načrt korektivni ukrepov_ATO

FCL.MAN-8

Navodilo za opravljanje preverjanja usposobljenosti pilotov jadralnih padal in postopek za pridobitev dovoljenja in podaljšanje pooblastil pilotov jadralnih padal

FCL.APL-166

Obrazec za imenovanje tujega izpraševalca

FCL.OBR-64

Obrazec za teoretično preverjanje znanja PBN

FCL.OBR-62

Potrdilo o končanem usposabljanju za PBN

FCL.APL-000059

Prošnja za imenovanje izpraševalca

FCL.SZN-8

Seznam izpraševalcev - piloti balonov

FCL.SZN-7

Seznam izpraševalcev - piloti helikopterjev

FCL.SZN-9

Seznam izpraševalcev - piloti jadralnih letal

FCL.SZN-6

Seznam izpraševalcev - piloti letal

FCL.SZN-12

Seznam kvalificiranih simulacijskih naprav za usposabljanje (FSTD)

FCL.SZN-2

Seznam nacionalnih letalskih šol in centrov (NAT)

FCL.SZN-1

Seznam odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO)

FCL.SZN-13

Seznam pooblaščenih učiteljev pilotov jadralnih padal in zmajev (JP in JZ)

FCL.SZN-14

Seznam prijavljenih organizacij za usposabljanje (DTO)

FCL.SZN-4

Seznam učiteljev izpraševalcev (PAD)

FCL.SZN-5

Seznam vzdrževalcev padal (PAD)

FCL.SZN-10

Seznam zdravnikov za letalsko osebje (AME) in zdravstveni centri (AeMC)

FCL.OBR-63

Smernice za preverjanje teoretičnega znanja PBN

FCL.OBR-65

Smernice za pripravo premostitvenega usposabljanja PBN

FCL.APL-170

Vloga za odobritev individualnega programa usposabljanja za tip zrakoplova (Priloga II / bivša vojaška letala)

FCL.OBR-000005

Zapis o praktičnem usposabljanju (ATO)

FCL.OBR-000006

Zapis o teoretičnem usposabljanju (ATO)

« Nazaj na glavno mapo