Obrazci

LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

FCL.APL-168

Application form for medical certificate for class 1-2-3-LAPL

FCL.OBR-56

Declaration of compliance_SOLI_MED

FCL.MAN-10

Del 2_Zdravstvene zahteve

FCL.OBR-66

Dokazilo kabinskega osebja za delo na tipu/različici zrakoplova

FCL.OBR-33

Dokazilo o korektivnem ukrepu

FCL.OBR-102

Dosje inštruktorja letenja

FCL.OBR-103

Dosje inštruktorja teoretičnega znanja

FCL.OBR-109

Dosje kandidata

FCL.APL-155

Evidenčni list za nacionalne letalske šole

FCL.NAV-1

Implementacija PBN za imetnike ratinga za instrumentalno letenje

FCL.CHK-80

Interna ocena skladnosti AeMC - priprava na nadzor

FCL.CHK-81

Interna ocena skladnosti AME - priprava na nadzor

FCL.CHK-000007

Interna ocena skladnosti ATO - priprava na nadzor

FCL.OBR-122

Izjava o izogibanju konflikta interesov – CCM izpiti

FCL.OBR-101

Izjava o varnostni politiki DTO

FCL.SZN-11

Izpitni roki za teoretično preverjanje znanja

FCL.CHK-76

Kontrolna lista za preverjanje izpraševalca za pilote helikopterjev

FCL.APL-95

Konzultacija AME o oceni zdravstvene sposobnosti

FCL.OBR-105

Letni notranji pregled DTO in poročilo

FCL.OBR-90

Letno poročilo AME in AeMC

FCL.OBR-104

Letno poročilo o aktivnosti DTO

FCL.MAN-8

Navodilo za opravljanje preverjanja usposobljenosti pilotov jadralnih padal in postopek za pridobitev dovoljenja in podaljšanje pooblastil pilotov jadralnih padal

FCL.OBR-35

Načrt korektivni ukrepov_ATO

FCL.APL-166

Obrazec za imenovanje tujega izpraševalca

FCL.OBR-64

Obrazec za teoretično preverjanje znanja PBN

FCL.OBR-120

Obvestilo delodajalcu o zmanjšanju zdravstveni sposobnosti imetnika licence

FCL.OBR-79

Obvestilo kandidatu o ukrepanju v primeru zmanjšane zdravstvene sposobnosti 1-2-LAPL

FCL.OBR-80

Obvestilo kandidatu o ukrepanju v primeru zmanjšane zdravstvene sposobnosti ATCO

FCL.OBR-61

Obvestilo o prvem vpisu omejitve v zdravniško spričevalo

FCL.APL-000048

Obvestilo o spremembi ATO - inštruktor letenja

FCL.APL-000033

Obvestilo o spremembi ATO - zrakoplov za usposabljanje

FCL.APL-161

Obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti - obvestilo AME/AeMC - ATCO

FCL.APL-000089

Obvestilo o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti - obvestilo AME/AeMC - piloti

FCL.APL-000077

Ocena usposobljenosti za potrdilo FI

FCL.APL-000016

Ocena usposobljenosti za potrdilo FI(A)

FCL.APL-000045

Ocena usposobljenosti za potrdilo FI(B)

FCL.APL-000053

Ocena usposobljenosti za potrdilo izpraševalca letenja z baloni (FE(B))

FCL.APL-000069

Ocena usposobljenosti za potrdilo izpraševalca letenja z letali (FE(A))

FCL.APL-000035

Ocena usposobljenosti za potrdilo TRI/SFI

FCL.OBR-77

Odločitev o neizpolnjevanju zahtev za izdajo zdravniškega spričevala - Razed 1-2-LAPL

FCL.OBR-78

Odločitev o neizpolnjevanju zahtev za izdajo zdravniškega spričevala - Razred 3

FCL.APL-000050

Periodično poročilo o naletu za ohranjanje privilegijev licence BPL/LAPL(B)

FCL.APL-90

Poročilo o navzkrižnem priznavanju IR(A)

FCL.OBR-87

Poročilo o oftalmološkem pregledu

FCL.OBR-107

Poročilo o opravljenem internem teoretičnem preverjanju znanja

FCL.APL-91

Poročilo o opravljenem usposabljanju iz pristankov

FCL.OBR-88

Poročilo o otorinolaringološkem pregledu

FCL.OBR-67

Poročilo o zdravniškem pregledu za Razred 1 in 2

FCL.OBR-74

Poročilo o zdravniškem pregledu za Razred 3

FCL.OBR-73

Poročilo o zdravniškem pregledu za Razred LAPL

FCL.OBR-110

Potrdilo o končanem teoretičnem usposabljanju

FCL.OBR-62

Potrdilo o končanem usposabljanju za PBN

FCL.APL-000040

Praktično preverjanje usposobljenosti za BPL

FCL.APL-000081

Pravktično preverjanje usposobljenosti za SPL

FCL.CHK-000002

Pregled dokumentacije letalske šole za izdajo certifikata ATO

FCL.CHK-59

Pregled dokumentacije organizacije (CMSMM)

FCL.CHK-000003

Pregled operativnega priročnika (OM)

FCL.CHK-000004

Pregled priročnika za usposabljanje (TM)

FCL.CHK-58

Pregled priročnika za usposabljanje (TM)_TR_ZFTT

FCL.CHK-90

Pregled priročnika za usposabljanje ATP INTEG

FCL.CHK-92

Pregled priročnika za usposabljanje FI(A)

FCL.APL-145

Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev dovoljenja pilota jadralnega padala

FCL.APL-146

Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev pooblastila pilota tandema jadralnega padala

FCL.APL-149

Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev pooblastila pilota tandema jadralnega zmaja

FCL.APL-147

Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev pooblastila učitelja pilotov jadralnega padala

FCL.APL-148

Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev pooblastila učitelja pilotov jadralnega zmaja

FCL.APL-000079

Preverjanje strokovnosti za komercialno letenje za SPL

FCL.APL-153

Prijava na izpit za izdajo potrdila kabinskega osebja

FCL.APL-150

Prijava na izpit za letalskega dispečerja

FCL.APL-167

Prijava na izpit za upravljavca brezpilotnih zrakoplovov

FCL.APL-120

Prijava na praktični del izpita ULN

FCL.APL-000056

Prijava na teoretični del izpit za ATPL/CPL/PPL/IR

FCL.APL-000037

Prijava na teoretični del izpita za BPL

FCL.APL-000074

Prijava na teoretični del izpita za SPL

FCL.APL-121

Prijava na teoretični del izpita za ULN

FCL.APL-139

Prijava na teoretični in praktični del izpita za dovoljenje pilota naprave

FCL.APL-140

Prijava na teoretični in praktični del izpita za pooblastilo pilota naprave

FCL.APL-175

Prijava organizacije v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011 (DTO)

FCL.APL-000038

Priporočilo ATO za opravljanje teoretičnega izpita za BPL

FCL.APL-000076

Priporočilo ATO za opravljanje teoretičnega izpita za SPL

FCL.MAN-14

Procedures for CC initial training, issuing of CC Attestations, record keeping and oversight

FCL.PRG-1

Program usposabljanja pilotov jadralnih padal

FCL.PRG-2

Program usposabljanja pilotov tandem jadralnih padal

FCL.PRG-5

Program usposabljanja za pilote balonov (BPL)

FCL.PRG-4

Program usposabljanja za pilote športnega letala PPL(A)

FCL.PRG-3

Programi usposabljanja na ultralahkih letalnih napravah

FCL.APL-000059

Prošnja za imenovanje izpraševalca za letala in helikopterje

FCL.APL-000061

Prošnja za odobritev izvedbe preverjanje strokovnosti na letalu

FCL.OBR-97

Seznam inštruktorjev

FCL.SZN-8

Seznam izpraševalcev - piloti balonov

FCL.SZN-7

Seznam izpraševalcev - piloti helikopterjev

FCL.SZN-9

Seznam izpraševalcev - piloti jadralnih letal

FCL.SZN-6

Seznam izpraševalcev - piloti letal

FCL.SZN-12

Seznam kvalificiranih simulacijskih naprav za usposabljanje (FSTD)

FCL.SZN-2

Seznam nacionalnih letalskih šol in centrov (NAT)

FCL.SZN-1

Seznam odobrenih organizacij za usposabljanje (ATO)

FCL.SZN-13

Seznam pooblaščenih učiteljev pilotov jadralnih padal in zmajev (JP in JZ)

FCL.SZN-14

Seznam prijavljenih organizacij za usposabljanje (DTO)

FCL.OBR-99

Seznam teoretičnih predavateljev

FCL.SZN-4

Seznam učiteljev izpraševalcev (PAD)

FCL.SZN-5

Seznam vzdrževalcev padal (PAD)

FCL.SZN-10

Seznam zdravnikov za letalsko osebje (AME) in zdravstveni centri (AeMC)

FCL.OBR-98

Seznam zrakoplovov

FCL.OBR-63

Smernice za preverjanje teoretičnega znanja PBN

FCL.OBR-65

Smernice za pripravo premostitvenega usposabljanja PBN

FCL.APL-000086

Vloga za imenovanje izpraševalca za pilote balonov (BPL)

FCL.APL-000078

Vloga za imenovanje izpraševalca za pilote jadralnih letal (SPL)

FCL.APL-000028

Vloga za izbris omejitve ratinga na operatorja (ZFTT)

FCL.APL-162

Vloga za izdajo ali obnovo ratinga za tip letala s PBN

FCL.APL-000047

Vloga za izdajo ali razširitev potrdila izpraševalca za balone

FCL.APL-116

Vloga za izdajo ali razširitev potrdila izpraševalca za helikopterje

FCL.APL-000070

Vloga za izdajo ali razširitev potrdila izpraševalca za letala

FCL.APL-000087

Vloga za izdajo certifikata zdravnika za letalsko osebje AME

FCL.APL-000088

Vloga za izdajo certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje AeMC

FCL.APL-125

Vloga za izdajo dovoljenja padalca kategorije A

FCL.APL-126

Vloga za izdajo dovoljenja padalca kategorije B

FCL.APL-127

Vloga za izdajo dovoljenja padalca kategorije C

FCL.APL-128

Vloga za izdajo dovoljenja padalca kategorije D

FCL.APL-141

Vloga za izdajo dovoljenja pilota jadralnega padala in zmaja (JP in JZ)

FCL.APL-122

Vloga za izdajo dovoljenja pilota ULN

FCL.APL-129

Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje tandemskih skokov

FCL.APL-000004

Vloga za izdajo licence ATPL(A)

FCL.APL-100

Vloga za izdajo licence ATPL(H)

FCL.APL-000042

Vloga za izdajo licence BPL

FCL.APL-000003

Vloga za izdajo licence CPL(A)

FCL.APL-99

Vloga za izdajo licence CPL(H) INT

FCL.APL-98

Vloga za izdajo licence CPL(H) MOD

FCL.APL-000001

Vloga za izdajo licence LAPL(A)

FCL.APL-96

Vloga za izdajo licence LAPL(H)

FCL.APL-181

Vloga za izdajo licence MPL

FCL.APL-000002

Vloga za izdajo licence PPL(A)

FCL.APL-97

Vloga za izdajo licence PPL(H)

FCL.APL-000083

Vloga za izdajo licence SPL

FCL.APL-163

Vloga za izdajo pooblastila CVFR

FCL.APL-152

Vloga za izdajo pooblastila inštruktorja letalskih dispečerjev

FCL.APL-130

Vloga za izdajo pooblastila pilot tandema

FCL.APL-142

Vloga za izdajo pooblastila pilota jadralnega padala in zmaja

FCL.APL-180

Vloga za izdajo pooblastila testnega pilota

FCL.APL-184

Vloga za izdajo pooblastila UL učitelja letenja

FCL.APL-131

Vloga za izdajo pooblastila učitelja izpraševalca

FCL.APL-178

Vloga za izdajo pooblastila za vleko jadralnih letal

FCL.APL-179

Vloga za izdajo pooblastila za vleko oglasnih trakov

FCL.APL-132

Vloga za izdajo pooblastila zlagalca padal

FCL.APL-183

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja CRI(A)

FCL.APL-000013

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja FI(A)

FCL.APL-000044

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja FI(B)

FCL.APL-113

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja FI(H)-TRI(H)-IRI(H)

FCL.APL-000084

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja FI(S)

FCL.APL-185

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja IRI(A)

FCL.APL-000065

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja na podlagi licence tretje države

FCL.APL-000064

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja SFI(A)

FCL.APL-114

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja SFI(H)

FCL.APL-000017

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja za tip letala z več piloti TRI(MPA)

FCL.APL-000018

Vloga za izdajo potrdila inštruktorja za tip z enim pilotom TRI(SPA)

FCL.APL-154

Vloga za izdajo potrdila kabinskega osebja

FCL.APL-194

Vloga za izdajo potrdila TRI(A) - posebni pogoji

FCL.APL-000007

Vloga za izdajo ratinga IR(A)

FCL.APL-157

Vloga za izdajo ratinga IR(A) s PBN

FCL.APL-101

Vloga za izdajo ratinga IR(H)

FCL.APL-000029

Vloga za izdajo ratinga za akrobatsko letenje

FCL.APL-000066

Vloga za izdajo ratinga za letenje nad morjem - CR(SEA)

FCL.APL-000025

Vloga za izdajo ratinga za nočno letenje

FCL.APL-191

Vloga za izdajo ratinga za nočno letenje - balon

FCL.APL-190

Vloga za izdajo ratinga za nočno letenje za helikopterje NVFR(H)

FCL.APL-000005

Vloga za izdajo ratinga za razred ali tip letala z enim pilotom - CR(A) ali TR(SPA)

FCL.APL-000006

Vloga za izdajo ratinga za tip letala - TR(MPA)

FCL.APL-104

Vloga za izdajo ratinga za tip TR ME(H) (MP)

FCL.APL-103

Vloga za izdajo ratinga za tip TR ME(H) (SP)

FCL.APL-102

Vloga za izdajo ratinga za tip TR SE(H) (SP)

FCL.APL-000054

Vloga za izdajo ratinga za vleko jadralnih letal

FCL.APL-000055

Vloga za izdajo ratinga za vleko oglasnih trakov

FCL.APL-133

Vloga za izdajo učitelja padalstva AFF

FCL.APL-134

Vloga za izdajo učitelja padalstva TSO/IAD

FCL.APL-193

Vloga za izdajo validacije za nekomercialno letenje (VFR / IFR)

FCL.APL-136

Vloga za izdajo vdrževalca padala 2

FCL.APL-135

Vloga za izdajo vzdrževalca padala 1

FCL.APL-151

Vloga za izdajo/podaljšanje/obnovo dovoljenja letalskega dispečerja

FCL.APL-000022

Vloga za obnovo potrdila inštruktorja TRI(A)

FCL.APL-000027

Vloga za obnovo ratinga IR(MPA)

FCL.APL-000026

Vloga za obnovo ratinga IR(SPA)

FCL.APL-000011

Vloga za obnovo ratinga za razred ali tip z enim pilotom - CR(A) ali TR(SPA)

FCL.APL-000012

Vloga za obnovo ratinga za tip letala - TR(MPA)

FCL.APL-112

Vloga za obnovo ratinga za tip TR ME(H) (MP)

FCL.APL-111

Vloga za obnovo ratinga za tip TR ME(H) (SP)

FCL.APL-110

Vloga za obnovo ratinga za tip TR ME(H) (SP, MP)

FCL.APL-109

Vloga za obnovo ratinga za tip TR SE(H) (SP)

FCL.APL-000031

Vloga za odobritev ali spremembo potrdila ATO

FCL.APL-170

Vloga za odobritev individualnega programa usposabljanja za tip zrakoplova (Priloga II / bivša vojaška letala)

FCL.APL-000049

Vloga za odobritev nove naprave FSTD

FCL.APL-186

Vloga za odobritev novega tečaja usposabljanja

FCL.APL-189

Vloga za odobritev odgovorne osebe v AeMC

FCL.APL-174

Vloga za odobritev odgovorne osebe v ATO

FCL.APL-187

Vloga za odobritev/spremembo CC TO

FCL.APL-169

Vloga za podaljšanje ali obnovo pooblastila vzdrževalec padal

FCL.APL-000021

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja CRI(A)

FCL.APL-000020

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja FI(A)

FCL.APL-000046

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja FI(B)

FCL.APL-115

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja FI(H)-TRI(H)-IRI(H)

FCL.APL-000085

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila inštruktorja FI(S)

FCL.APL-000052

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila izpraševalca za balone

FCL.APL-117

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila izpraševalca za helikopterje

FCL.APL-000068

Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila izpraševalca za letala

FCL.APL-176

Vloga za podaljšanje ali obnovo zlagalca padal

FCL.APL-164

Vloga za podaljšanje dovoljenja padalca

FCL.APL-123

Vloga za podaljšanje dovoljenja ULN

FCL.APL-137

Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje tandemskih skokov

FCL.APL-165

Vloga za podaljšanje pooblastila padalca

FCL.APL-143

Vloga za podaljšanje pooblastila pilota jadralnega padala in zmaja

FCL.APL-000036

Vloga za podaljšanje potrdila inštruktorja SFI(A)

FCL.APL-000023

Vloga za podaljšanje potrdila inštruktorja TRI(A)

FCL.APL-000008

Vloga za podaljšanje ratinga za razred ali tip letala z enim pilotom - CR(A) ali TR(SPA)

FCL.APL-158

Vloga za podaljšanje ratinga za razred ali tip letala z enim pilotom s PBN - CR(A) ali TR(SPA)/PBN

FCL.APL-000009

Vloga za podaljšanje ratinga za razred na podlagi naleta - CR(A) (nalet)

FCL.APL-108

Vloga za podaljšanje ratinga za tip - TR ME(H) (MP)

FCL.APL-107

Vloga za podaljšanje ratinga za tip - TR ME(H) (SP)

FCL.APL-106

Vloga za podaljšanje ratinga za tip - TR ME(H) (SP, MP)

FCL.APL-105

Vloga za podaljšanje ratinga za tip - TR SE(H) (SP)

FCL.APL-195

Vloga za podaljšanje ratinga za tip helikopterja s PBN

FCL.APL-000010

Vloga za podaljšanje ratinga za tip letala - TR(MPA) (konvencionalni IR)

FCL.APL-156

Vloga za podaljšanje ratinga za tip letala s PBN - TR(MPA)/PBN

FCL.APL-173

Vloga za podaljšanje veljavnosti certifikata AME

FCL.APL-000060

Vloga za ponovno izdajo FAA licence

FCL.APL-000032

Vloga za ponovno izdajo licence

FCL.APL-144

Vloga za potrditev usposabljanja tujih jadralnih padalcev

FCL.APL-000071

Vloga za preverjanje znanja jezika in vpis zaznamka v licenco

FCL.APL-192

Vloga za razširitev licence SPL/LAPL(S) na TMG

FCL.APL-000082

Vloga za razširitev na drug način vzleta

FCL.APL-000015

Vloga za razširitev potrdila inštruktorja FI(A) na CPL/NR/ACRO

FCL.APL-000030

Vloga za razširitev potrdila inštruktorja FI(A) na IR ali FI

FCL.APL-000014

Vloga za razširitev potrdila inštruktorja FI(A) na razred ali tip

FCL.APL-000019

Vloga za razširitev potrdila inštruktorja TRI(MPA)/(SPA)

FCL.APL-000043

Vloga za razširitev privilegijev BPL na komercialno letenje

FCL.APL-171

Vloga za razširitev privilegijev certifikata AME

FCL.APL-000051

Vloga za razširitev privilegijev licence pilota balona

FCL.APL-172

Vloga za spremembo certifikata AME

FCL.APL-188

Vloga za spremembo certifikata ATO

FCL.APL-94

Vloga za spremembo certifikata FSTD

FCL.APL-000058

Vloga za validacijo poklicne licence

FCL.APL-124

Vloga za zamenjavo dovoljenja padalca

FCL.APL-177

Vloga za zamenjavo dovoljenja ULN

FCL.APL-000062

Vloga za zamenjavo države izdaje licence (SOLI)

FCL.APL-000063

Vloga za zamenjavo ICAO licence v EASA športno licenco

FCL.APL-118

Vloga za zamenjavo licence iz JAR-FCL v licenco FCL - helikopter

FCL.APL-000024

Vloga za zamenjavo licence iz JAR-FCL v licenco FCL - letalo

FCL.APL-119

Vloga za zamenjavo nacionalne helikopterske licence

FCL.APL-000039

Vloga za zamenjavo nacionalne licence v licenco FCL - balon

FCL.APL-000075

Vloga za zamenjavo nacionalne licence v licenco FCL - jadralno letalo

FCL.APL-000057

Vloga za zamenjavo nacionalne licence v licenco FCL - letalo

FCL.APL-138

Vloga za zamenjavo tujega dovoljenja padalca

FCL.APL-93

Vloga za začetno evalvacijo FSTD naprave

FCL.APL-159

Vprašalnik za izdajo zdravniškega spričevala razreda 1-2-LAPL in 3 (ATCO)

FCL.APL-92

Zahteva za ponovno presojo zdravstvene sposobnosti

FCL.OBR-92

Zaključno mnenje o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti_1-2-LAPL-CC

FCL.OBR-93

Zaključno mnenje o zmanjšanju zdravstvene sposobnosti_Razred 3

FCL.OBR-000005

Zapis o praktičnem usposabljanju (ATO)

FCL.OBR-000006

Zapis o teoretičnem usposabljanju (ATO)

FCL.OBR-108

Zapisi o praktičnem usposabljanju kandidata

FCL.OBR-106

Zapisi o teoretičnem usposabljanju kandidata

FCL.OBR-55

Zapisi o usposabljanju AME [Razred 1]

FCL.OBR-81

Zapisi o usposabljanju AME [Razred 2-LAPL]

FCL.OBR-84

Zapisi o usposabljanju AME [Razred 3]

« Nazaj na glavno mapo