Obrazci

ATM/ANS

ATM/ANS

ANS.PRC-000001

Navodilo za licenciranje kontrolorjev zračnega prometa

ANS.OBR-13

Obrazec - ETOD ovira

ANS.PRC-15

Postopek uvajanja sprememb v zračnem prostoru

ANS.OBR-12

Predlog uvedbe spremembe v zračnem prostoru RS

ANS.APL-13

Prijava na izpit - tehnično osebje kontrole letenja (TOKL)

ANS.APL-7

Prijava na izpit za pomočnika kontrolorja letenja

ANS.APL-12

Prijava na izpit, osebje v zrakoplovnih informacijskih službah

ANS.APL-10

Prijava na zaključni izpit: letalski meteorolog

ANS.PRC-6

Procedure for the Certification and Continuous Oversight of Training Providers

ANS.APL-4

Vloga za certificiranje izvajalca navigaciskih služb zračnega prometa

ANS.APL-6

Vloga za izdajo ali podaljšanje veljavnosti dovoljenja za delo letalske šole

ANS.APL-000001

Vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti, obnovo, zamenjavo licence (učenca) kontrolorja zračnega prometa, ratingov in pooblastil

ANS.APL-11

Vloga za izdajo/podaljšanje veljavnosti/obnovo Licence osebja službe letalske meteorologije oziroma pooblastila

ANS.APL-9

Vloga za podaljšanje dovoljenja pomočnika kontrolorja letenja

ANS.APL-14

Vloga za podaljšanje veljavnosti dovoljenja TOKL

ANS.APL-16

Vloga za podaljšanje/obnovitev dovoljenja delavca v ZIS

ANS.APL-000002

Vloga za ponovno izdajo licence oz. dovoljenja

ANS.APL-15

Vloga za priznanje ratinga / pooblastila

ANS.APL-5

Zahtevek za izdajo in spremembo certifikata organizacije za usposabljanje

« Nazaj na glavno mapo