V Uradnem listu EU št. L 151/10 z dne 14.5.2020 je bilo objavljeno Priporočilo Komisije (EU) 2020/648 z dne 13. maja 2020 o dobropisih, ki se ponudijo potnikom kot druga možnost namesto povračila za odpovedana paketna potovanja in prevozne storitve z zvezi s pandemijo COVID-19.

Priporočilo Komisije je v slovenščini dosegljivo na naslednji povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0648&from=EN

Priporočilo se nanaša na odpovedi s strani prevoznika ali organizatorja potovanja od 1. marca 2020 dalje iz razlogov, povezanih s pandemijo COVID-19. Prevozniki ali organizatorji potovanj lahko ponudijo potnikom dobropise kot drugo možnost namesto povračila v denarju pod pogojem, da jih potniki prostovoljno sprejmejo.

Komisija v priporočilu določa priporočljive značilnosti dobropisov in spodbuja države članice k različnim ukrepom zavarovanja dobropisov pred insolventnostjo prevoznika ali organizatorja potovanja.