Direktor Agencije za civilno letalstvo RS sprejel Direktivo o varnosti glede operativnih ukrepov za zaščito pred širjenjem virusa »SARS-CoV-2

Z namenom preprečevanja širjenja virusa »SARS-CoV-2« je direktor agencije na podlagi direktive o varnosti, ki jo je sprejela EASA in se nahaja na povezavi: https://ad.easa.europa.eu/ad/SD-2020-01 sprejel Direktivo o varnosti glede operativnih ukrepov za zaščito pred širjenjem virusa »SARS-CoV-2« - DV 1/2020.

Direktiva o varnosti je obvezujoča na vse letalske prevoznike, ki opravljajo komercialni zračni prevoz potnikov, kot jih ureja Uredba Komisije EU št. 965/2012 in so imetniki spričevala letalskega prevoznika (AOC), ki ga je izdala Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
Navedeni letalski prevozniki so dolžni čistiti in razkuževati zrakoplove z uporabo primernih snovi in opremiti zrakoplove z univerzalnimi zaščitnimi kompleti ter o ukrepih obveščati agencijo.

Za druge organizacije, kot so ATO, DTO, NCC operatorji, NCO operatorji, SPO operatorji in mednarodna javna letališča, upoštevanje direktive o varnosti ni obvezno, se pa priporoča njeno upoštevanje v največji možni meri.

Vse objave