Direktiva o varnosti glede obveznosti predhodne odobritve postopka sklepanja najemnih pogodb

Spoštovani!

Obveščamo vas, da 1.10.2018 začne veljati Direktiva o varnosti glede obveznosti predhodne odobritve postopka sklepanja najemnih pogodb, sklenjenih za obdobje, krajše od 6 mesecev, sprejeta na podlagi 77. člena Zakona o letalstvu.

Direktiva o varnosti se nanaša na vse najemne pogodbe brez posadke, ki jih ne ureja Uredba Komisije EU št. 965/2012 in ki si sklenjene za obdobje, krajše od 6 mesecev.

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki oddaja v najem zrakoplov za obdobje, krajše od 6 mesecev, mora na Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije pridobiti predhodno odobritev postopka oddaje v najem. Postopek mora vsebovati elemente najemne pogodbe, kot so navedeni v 2. točki te direktive o varnosti.

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki oddaja v najem zrakoplov za obdobje, krajše od 6 mesecev, in je pridobila predhodno odobritev postopka oddaje v najem Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, o posameznih pogodbah obvesti agencijo najkasneje v 30 dneh od njene sklenitve na info@caa.si. O sklenjenih najemnih pogodbah vodi evidenco najemov zrakoplovov, ki mora biti na voljo uradnim osebam agencije v postopkih stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov.

Kopija najemne pogodbe in predhodne odobritve postopka Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije morata biti na krovu zrakoplova, ki je predmet najemne pogodbe.

Podrobnosti najdete na zavihku Zakonodaja - Direktive o varnosti.

Vse objave