Vzdrževalna organizacija - MF

Opozorilo!

Potrdilo o odobritvi organizacije potrjene skladno s Poddelom F Dela M Uredbe (EU) 1321/2014 bo veljavno samo še do 24.09.2021 24.03.2022 (datum je bil preložen za šest mesecev zaradi pandemije Covid-19, ref. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2021/700). Do tega datuma je potrebna transformacija v Del-CAO organizacijo. Več informacij dobite na podstraneh Organizacije in SI.CAO.

Vzdrževalna organizacija, potrjena po Delu-M, Poddelu-F Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, je glede na svoj obseg odobritve pooblaščena za vzdrževanje letal, ki niso kompleksna, in letal, ki jih ne uporabljajo letalski prevozniki, odobreni po Uredbi (ES) št. 1008/2008 (angl. Air Carrier licensed in accordance with Regulation (ES) No. 1008/2008).


Začetna izdaja potrdila pooblaščeni vzdrževalni organizaciji po Delu-M, Poddelu-F

Za začetek postopka izdaje potrdila vzdrževalni organizaciji je treba Agenciji poslati:

Po prejetju dokumentov, iz katerih bo razviden obseg odobritve, bo Agencija izdelala sklep o stroških za plačilo tarife in ga poslala organizaciji.


Sprememba potrdila pooblaščeni vzdrževalni organizaciji po Delu-M, Poddelu-F

Za začetek postopka spremembe potrdila vzdrževalni organizaciji je treba Agenciji poslati:

Po prejetju dokumentov, iz katerih bo razviden obseg spremembe odobritve, bo Agencija izdelala sklep o stroških za plačilo tarife in ga poslala organizaciji.