EASA in ECDC objavila COVID-19 Aviation Health Safety Protocol


Aktualna verzija - Verzija 4, objavljena 11. maja 2022:

Joint EASA-ECDC Aviation Health Safety Protocol_issue 4


EU agencija za varnost v letalstvu (EASA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) sta pred dnevi objavili dokument z naslovom:

COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: Guidance for the management of airline passengers in relation to the COVID-19 pandemic (Verzija 1.1., z dne 21.5.2020)

COVID-19 Aviation Health Safety Protocol

EASA poziva vse letalske prevoznike, obratovalce letališč in nacionalne organe, da z namenom poenotenega pristopa v vseh EU državah, te smernice v čim večji meri upoštevajo in implementirajo.

Te smernice podpira tudi Javna agencija za civilno letalstvo RS.

Na podlagi teh smernic je EASA objavila tudi program za spremljanje izvajanja operativnih smernic COVID-19 v dejanskih situacijah. S tem namenom EASA poziva evropska letališča in letalske družbe ter njihove nacionalne organe, naj nove smernice oz standarde uporabljajo v praksi in poročajo o svojih izkušnjah s ciljem natančne prilagoditve le teh in razvoja najboljših praks. Cilj tega programa za spremljanje izvajanja operativnih smernic COVID-19, je spodbujati izvajanje operativnih smernic s strani letalskih operaterjev in obratovalcev letališč, z namenom olajšati obnovitev letalskih potovanj znotraj Evropske unije in sčasoma tudi izven EU držav.
Omenjeni program ravno tako vzpostavlja povratno zanko za informacije o uspešnosti izvedenih ukrepov za natančno prilagoditev in izboljšanje smernic glede na operativne izkušnje in pričakovano povečanje obsega letalskega prometa.

Program za spremljanje izvajanja operativnih smernic COVID-19 najdete na naslednji spletni povezavi: 

https://www.easa.europa.eu/aviation-industry-charter-covid-19