CAA SPLETNO USPOSABLJANJE – nove zakonodajne zahteve za subjekte v verigi letalskih podatkov

CAA Slovenija organizira spletno usposabljanje za osebje, ki pripravlja, obdeluje in posreduje v objavo letalske podatke in informacije. Potrdilo usposobljenega osebja tega usposabljanja bo po koncu tranzicijskega obdobja (01.03.2023) postalo pogoj za sodelovanje v verigi letalskih podatkov – torej objavi vsebin v produktih letalskih informacij (NOTAM, AIP - zborniku letalskih informacij, SUP, AIC, nizi podatkov). Nove evropske zahteve določajo, da morajo biti vsi subjekti, ki sodelujejo v verigi letalskih podatkov ustrezno usposobljeni in seznanjeni z zahtevami glede kakovosti letalskih podatkov, s ciljem zagotavljanja kakovostnih letalskih podatkov. S klikom na spodnjo povezavo se izvede prijava v spletno usposabljanje, po uspešno opravljanem usposabljanju pa udeleženec pridobi potrdilo usposobljenega osebja in s tem dostop do WebADP spletne aplikacije, ki je v upravljanju podjetja Kontrole zračnega prometa Slovenije, preko katerega se po novem izdajajo zahtevki za NOTAM in spremembe ostalih produktov letalskih informacij. Obveznost upoštevanja zahtev ne sme ovirati razpošiljanja letalskih informacij, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti letenja, le te se bo lahko izjemoma tudi po koncu tranzicijskega obdobja posredovalo NOTAM službi po elektronski pošti ali po faksu.

CILJ USPOSABLJANJA: 
·    seznanitev z zahtevami glede kakovosti letalskih podatkov
·    pridobitev potrdila, ki je predpogoj za dostop do WebADP portala


KDO: Po 01.03.2023 obvezno usposabljanje za vse subjekte, ki sodelujejo v verigi letalskih podatkov (npr: subjekti, ki želijo izdati NOTAM zahtevek, oz. spreminjati vsebino AIP)

CENA: Brezplačno, potrebna predhodna prijava na spodnji povezavi

POVPREČEN ČAS POTREBEN ZA IZVEDBO USPOSABLJANJA: 1 URO 


Izpolnite prijavo na CAA spletno usposabljanje  

Vse objave