Area 100 KSA in ECQB2020

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je objavila obsežno posodobitev učnega načrta za teoretično usposabljanje, ki je potrebno za licenco poklicnega pilota, in sicer CPL in ATPL. 

Novi učni načrt vsebuje obsežne spremembe vsebine teoretičnega usposabljanja, ki vključuje tudi nove učne cilje iz predmeta »Area 100 KSA«.

S spremembo učnega načrta se v sistem teoretičnega preverjanja znanja uvaja nova različica evropske baze vprašanj (ECQB), imenovana »ECQB 2020«. 

V spodnjem dokumentu lahko kandidati in organizacije najdejo več informacij o novem učnem načrtu in novi različici baze vprašanj.

Obvestilo: FCL.OBV-6 Area 100 KSA in nov program ATPL / CPL za usposabljanje in izpit

 Zaradi sprememb v izpitnem sistemu CAA smo objavili tudi nove prijavnice, ki jih najdete tukaj: https://www.caa.si/dokumenti.html?f=364

Vse objave