Alternativni načini usklajevanja

EASA sprejema sprejemljive postopke usklajevanja (Acceptable Means of Compliance – AMC), ki se uporabljajo za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi predpisi. Če se zagotovi skladnost s sprejemljivimi postopki usklajevanja, so izpolnjene ustrezne zahteve izvedbenih pravil.

Za vzpostavitev skladnosti z izvedbenimi predpisi se lahko uporabijo tudi drugi postopki usklajevanja (Alternative Means of Compliance – AltMoc). Organizacija/subjekt lahko vloži predlog za odobritev drugega načina usklajevanja na naslednjem obrazcu: Vloga organizacije za odobritev AltMoC (CMSMS.OBR-20).

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije po proučitvi predložene dokumentacije in - po potrebi - po opravljenem inšpekcijskem pregledu organizacije oceni vse druge postopke usklajevanja, ki jih organizacija/subjekt predlaga v skladu z ORA.GEN.120.

Če Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije ugotovi, da so drugi postopki usklajevanja v skladu z izvedbenimi predpisi, nemudoma:

  1. obvesti predlagatelja, da se drugi postopki usklajevanja lahko izvedejo, in po potrebi ustrezno spremeni odobritev ali certifikat predlagatelja;
  2. obvesti EASA-o o njihovi vsebini in priloži kopije ustrezne dokumentacije;
  3. obvesti državo članico o drugih postopkih usklajevanja, ki so bili sprejeti.


Alternativni načini usklajevanja, ki jih je sprejela CAA:

- AltMoc-1 / AMC1 ORO.AOC.110(c)