Adrii airways d.o.o. se operativna licenca prekliče in prepove opravljanje komercialnega zračnega prevoza.

Obvestilo za javnost

Adrii airways d.o.o., imetniku operativne licence št. 37282-5/2011/5, izdane dne 24.11.2011 v skladu z Uredbo(ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti, se na podlagi sklepa, sprejetega na ustni obravnavi dne 25.9.2019, in v povezavi z 9. členom navedene uredbe, z dnem 30.9.2019 od 16. ure dalje operativna licence prekliče in prepove opravljanje komercialnega zračnega prevoza.

Agencija bo pisno odločbo v zvezi z navedenim izdala v 5 dneh (174. člen Zakona o letalstvu).

Vse objave