Sistem za izogibanje trčenj v zraku ACAS II, različica 7.1

V skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1332/2011 o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku morajo biti letala na turbinski pogon z največjo potrjeno vzletno maso nad 5.700 kg ali letala, ki lahko prevažajo več kot 19 potnikov, od 1. marca 2012 opremljena s sistemom za izogibanje trčenjem v zraku ACAS II različice 7.1. Za zrakoplove z individualnim spričevalom o plovnosti, izdanim pred 1. marcem 2012, se ta zahteva uporablja od 1. decembra 2015.

Zrakoplovi, ki niso navedeni v zgornjem odstavku, vendar so prostovoljno opremljeni s sistemom ACAS II, je treba opremiti z različico programske opreme 7.1 sistema za izogibanje trčenjem.

Zahteve se ne uporabljajo za brezpilotne sisteme zrakoplovov.


Koristne povezave

Uredba Komisije (EU) št. 1332/2011

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1332-20160825&qid=1516013773854&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1332-20160825&qid=1516013773854&from=SL


Eurocontrol – TCAS II version 7.1

https://www.eurocontrol.int/articles/tcas-ii-version-71