8,33 kHz

V skladu z zahtevami 4. točke 5. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1079/2012 o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo operaterji zrakoplovov od 1. 1. 2018 ne smejo leteti z zrakoplovi v zračnem prostoru, v katerem se zahteva opremljenost z radijsko napravo, razen če radijska oprema zrakoplova omogoča uporabo 8,33 kHz razmika med kanali.


IZJEMA

V zvezi s tem je agencija določila lokalne ukrepe z namenom določitve izjeme od zahtev določenih v Uredbi 1079/2012/EU za VFR lete znotraj zračnega prostora razredov G in E, in sicer do 31. 12. 2019

V ostalem zračnem prostoru Republike Slovenije in za lete v skladu s pravili instrumentalnega letenja (IFR) je opremljenost zrakoplovov z radijsko opremo, ki omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 kHz, od 1. 1. 2018 obvezna.


DRŽAVNI ZRAKOPLOVI

V skladu z zahtevami 8. točke 9. člena Uredbe 1079/2012/EU je država dolžna zagotoviti, da se vsi državni zrakoplovi najpozneje do 31. 12. 2018 opremijo z radijskimi napravami, ki omogočajo uporabo razmika med kanali 8,33 kHz.

Če skladnost z zadevno določbo ni mogoča, lahko država dovoli neskladnost zaradi:

(a) nepremagljivih tehničnih ali finančnih omejitev,

(b) omejitev pri naročanju, pri čemer je dolžna zagotoviti, da se državni zrakoplovi najpozneje do 31. 12. 2020 opremijo z radijskimi napravami, ki omogočajo uporabo razmika med kanali 8,33 kHz (razen tistih, ki se bodo do 31. 12. 2025 izločili iz operativne rabe).


Koristne povezave

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2012

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1079-20171211&qid=1515754399303&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1079-20171211&qid=1515754508267&from=SL


Lokalni ukrepi

 DOLOCITEV_LOKALNIH_UKREPOV_8.33.pdf


Letalska okrožnica (AIC)

https://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/2018-02-01-AIRAC/html/index.html