8,33 kHz

V skladu z zahtevami 4. točke 5. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1079/2012 o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo operaterji zrakoplovov od 1. 1. 2018 ne smejo leteti z zrakoplovi v zračnem prostoru, v katerem se zahteva opremljenost z radijsko napravo, razen če radijska oprema zrakoplova omogoča uporabo 8,33 kHz razmika med kanali.


Koristne povezave

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1079/2012

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1079-20171211&qid=1515754399303&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1079-20171211&qid=1515754508267&from=SL