20.10.2023 začel veljati Sklep izvršnega direktorja EASE št. 2023/012/R


Spoštovani!

Obveščamo vas, da je dne 20.10.2023 začel veljati Sklep izvršnega direktorja EASE št. 2023/012/R, s katerim je bila izdana Sprememba 3 k AMC in GM k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Executive Director Decision 2023/012/R of 19 October 2023 issuing the following: Amendment 3 to Issue 1 of the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947, ‘AMC and GM to Regulation (EU) 2019/947 — Issue 1, Amendment 3).

Glavne spremembe v vsebini novih sprejemljivih načinov usklajevanja (AMC) in navodil (GM) se nanašajo na :

- pojasnitev metode za ocenjevanje zasnove sistemov brezpilotnih zrakoplovov (UAS), ki se uporabljajo v „specifični“ kategoriji. Poročilo o preverjanju zasnove (DVR), ki dokazuje skladnost z zahtevami glede načrtovanja, je potrebno samo za brezpilotne zrakoplove, ki delujejo v SAIL IV, medtem ko za brezpilotne zrakoplove, ki delujejo v SAIL III, lahko zadostuje izjava. Proizvajalci lahko še vedno prostovoljno zaprosijo za DVR za brezpilotna letala, ki se upravljajo v SAIL III, prav tako ga NAA lahko še vedno zahteva, če menijo, da je potreben;

- razširitev uporabnosti PDRA S-01 na kmetijske operacije;

- sprememba volumna pri PDRA G-03;

- obravnavanje postopka odobritve prostoletečih balonov brez posadke, in sicer v skladu z Uredbo EU 923/2012,...

Vir: EASA spletne strani

Vse objave