PILOTI JADRALNIH LETAL

Vloga za določitev izpraševalca in navodila izpraševalcem: 

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja pilotov jadralnih letal:

EU PART-FCL Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, (Od 8. septembra 2013 naprej).

Seznam izpraševalcev
List of examiners
Zadnje sprememba
Revision date
Seznam izpraševalcev za pilote jadralnih letal
List of examiners - sailplane pilots
REV01
31 MAY 2017

Piloti jadralnih letal

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prijava na teoretični izpit
Application for theoretical knowledge examination
FCL.APL-000074VER01
30 APR 2013
Priporočilo odobrene organizacije usposabljanja - teorija
Recomendation of ATO for theoretical knowledge examination
FCL.APL-000076VER01
09 JAN 2014
Vloga za izdajo licence pilota jadralnega letala
Application for the issue of sailplane pilot licence
FCL.APL-000083VER01
21 NOV 2014
Vloga za zamenjavo nacionalne licence v Part-FCL
Application form for conversion national to Part-FCL
FCL.APL-000075VER01
26 JUN 2013
Vloga za izdajo potrdila inštruktorja letenja z jadralnimi letali - FI(S)
Application for the issue of FI(S)
FCL.APL-000084VER01
18 MAY 2015
Vloga za podaljšanje ali obnovo potrdila FI(S)
Application for revalidation or renewal of FI(S) certificate
FCL.APL-000085VER01
06 APR 2016
Ocena usposobljenosti za inštruktorje letenja - FI(S)
Assessment of competence for the flight instructors - FI(S)
FCL.APL-000077VER01
29 JAN 2014
Preizkus praktične usposobljenosti – jadralno letalo - SPL, LAPL(S)
Skill Test - sailplane - SPL, LAPL(S)
FCL.APL-000081VER01
29 JAN 2014
Vloga za razširitev privilegijev na komercialno letenje
Application for obtaining commercial privileges
FCL.APL-000079VER01
20 MAY 2014
Vloga za razširitev privilegijev na drug način vzleta
Application for extension of launch methods
FCL.APL-000082VER01
18 NOV 2014