PRAVICE POTNIKOV

Vaše prijave in pritožbe so vedno dobrodošle.  Prijava, ki nam jo posredujete , naj vsebuje čimveč podatkov o morebitni kršitvi. Lahko jo posredujete pisno, po telefonu ali elektronski pošti. Če želite govoriti z nami nas lahko pokličete v času uradnih ur, to je od ponedeljka do petka med 9. in 11. ali 13. in 15. uro.

Kontaktni podatki:

Agencija za civilno letalstvo RS

Kotnikova ulica 19A

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 244 66 01

Dobro je vedeti: pravila in postopki glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov.

V primerih, ko letalski prevoznik zavrne vkrcanje, je bil let odpovedan ali je imel veliko zamudo, lahko uveljavite svoje pravice, kot jih določa evropska Uredba 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91.

Če želite uveljavljati svoje pravice, vas prosimo, da upoštevate naslednji postopek:

1.      Pri dejanskem letalskem prevozniku morate sami vložiti odškodninski zahtevek, skupaj z vsemi dokazili, ki jih imate na voljo.

2.      Če vam prevoznik na osnovi zahtevka zavrne povračilo odškodnine ali vam ne odgovori v razumnem roku, lahko vložite tožbo na pristojno sodišče, hkrati pa o tem obvestite Agencijo za civilno letalstvo kot nadzorni in pritožbeni organ. V postopku proti prevozniku bomo ugotovili, ali je kršil določbe Uredbe in po potrebi zoper njega ustrezno ukrepali.

V pomoč vam je lahko obrazec za pritožbe v slovenskem in angleškem jeziku, ki ga izpolnjenega pošljite najprej dejanskemu letalskemu prevozniku. Če v šestih tednih ne boste prejeli odgovora, ali bo ta za vas nezadovoljiv, posredujte izpolnjen obrazec tudi Agenciji za civilno letalstvo.

 

Postopek za uveljavljanje pravic do odškodnine in postopek, v katerem se ugotavlja ali prevoznik spoštuje določila Uredbe, sta dva ločena postopka. Na agenciji bomo obravnavali vašo prijavo in ukrepali zoper prevoznika v skladu s predpisi, vendar če menite, da ste upravičeni do odškodnine, jo morate od prevoznika zahtevati sami oziroma vložiti tožbo na pristojno sodišče.