PILOTI BALONOV

Na povezavi PRIROČNIK ZA IZPRAŠEVALCE / FE MANUAL se nahajajo navodila za izpraševalce pilotov balonov za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocenjevanje usposobljenosti po Delu-FCL.

 Navodilo za pilote balonov (BPL in LAPL(B)) ter razni priročniki s področja so na voljo v meniju PUBLIKACIJE / LICENCIRANJE PILOTOV.

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja pilotov balonov:

EU PART-FCL Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, (Od 8. marca 2013 naprej).

Piloti balonov

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prijava na teoretični izpit
Application for theoretical knowledge examination
FCL.APL-000037VER01
13 FEB 2013
Priporočilo odobrene organizacije usposabljanja - teorija
Recomendation of ATO for theoretical knowledge examination
FCL.APL-000038VER01
13 FEB 2013
Vloga za zamenjavo nacionalne licence v Part-FCL
Application form for conversion national to Part-FCL
FCL.APL.000039VER01
13 FEB 2013
-> Priloga 1: Praktično preverjanje usposobljenosti–BPL, LAPL(B)
-> Enclosure 1: Skill test – BPL, LAPL(B)
FCL.APL-000040VER01
13 FEB 2013
-> Priloga 2: Ocena usposobljenosti – FI(B)
-> Enclosure 2: Assessment of competence – FI(B)
FCL.APL-000041VER01
13 FEB 2013
Vloga za izdajo licence pilota balona – BPL
Application form for the issue of Balloon Pilot Licence – BPL
FCL.APL-000042VER01
19 MAR 2013
Vloga za razširitev privilegijev na komercialne operacije
Application form for obtaning commercial privileges
FCL.APL-000043VER01
19 MAR 2013
Vloga za razširitev privilegijev licence - vezan let, druga skupina balona
Application for extension of privileges - tethered, group of balloons
FCL.APL-000051VER01
02 APR 2013
Vloga za izdajo potrdila inštruktorja letenja – FI(B)
Application form for the issue of flight instructor certificate
FCL.APL-000044VER01
19 MAR 2013
Vloga za podaljšanje potrdila inštruktorja letenja – FI(B)
Application for revalidation of instructor certificate – FI(B)
FCL.APL-000046VER01
19 MAR 2013
Ocena usposobljenosti – FI(B)
Assessment of competence – FI(B)
FCL.APL-000045VER01
31 JAN 2013
Pooblastilo izpraševalca – prva pridobitev / razširitev
Examiner Certificate – initial issue / extension
FCL.APL-000047VER01
13 FEB 2013
Poobalastilo izpraševalca - podaljšanje / obnova
Examiner Certificate - revalidation / renewal
FCL.APL-000052VER01
06 OCT 2016
Ocena usposobljenosti izpraševalca pilotov balonov
Assessment of competence of the Flight Examiners
FCL.APL-000053VER01
21 MAR 2013
Vloga za razširitev privilegijev na drug razred balonov (zračne ladje)
Application of privileges to another class of balloons (airships)
N/AN/A
Periodično poročilo o naletu za ohranjanje privilegijev licence
Periodical report form for exercising privileges of licence
FCL.APL-000050VER01
8 MAR 2013

Na vrh