NOVICA

02.06.2011

Predstavitev zahtev glede kakovosti letalskih podatkov in informacij za Enotno evropsko nebo

Včeraj je v Ministrstvu za promet potekala posvetovalna delavnica o doseganju zahtev Uredbe Komisije (EU) 73/2010, z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za Enotno evropsko nebo.

 

Republika Slovenija je po Uredbi Komisije (EU) 73/2010 dolžna do 1. julija 2013 zagotoviti skladnost z Uredbo, zahtevano točnost, razločljivost in celovitost letalskih podatkov določenih v omenjeni Uredbi pa do 30. junija 2017. Na posvetovalni delavnici, na katero so bili vabljeni dobavitelji oz. ustvarjalci letalskih podatkov v Republiki Sloveniji, so predstavniki Ministrstva za promet, Agencije za civilno letalstvo ter Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., predstavili Uredbo ter Strategijo za doseganje skladnosti.

 

Delavnice se je udeležilo skoraj trideset predstavnikov slovenskih javnih letališč, državnih organov in drugih organizacij, ki posredujejo ali pripravljajo podatke za slovenski Zbornik letalskih informacij. Udeleženci niso podali pripomb na predstavljeno Strategijo, so pa postavili več vprašanj glede posledic izpolnjevanja te Uredbe. Uredba namreč podaja visoke zahteve glede standardov priprave, produkcije in posredovanja letalskih podatkov, kar bo imelo velike finančne  posledice za zavezance.

 

Ministrstvo za promet bo glede izpolnjevanja zahtev Uredbe tesno sodelovalo z Agencijo za civilno letalstvo ter Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ter sproti izvajajo potrebne aktivnosti.