NOVICA

01.06.2011

Podpisan Sporazum o sodelovanju nacionalnih nadzornih organov

 

Nacionalni nadzorni organi Slovenije, Slovaške, Avstrije, Češke, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške so 30. maja 2011 v Bratislavi podpisali Sporazum o sodelovanju nacionalnih nadzornih organov (National Supervisory Authorities Co-operation Agreement).

 

so na osnovi tega sporazuma vceraj, 30.05.2011, v Bratislavi podpisali Sporazum o sodelovanju nacionalnih nadzornih organov (National Supervisory Authorities Co-operation Agreement).

 

Nadzorni organi so bili ustanovljeni ali imenovani kot nacionalni nadzorni organi v državah pogodbenicah Sporazuma o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (Sporazum FAB CE), ki je bil podpisan 5. maja 2011 na Brdu pri Kranju.

 

Namen Sporazuma je vzpostaviti sodelovanje nadzornih organov pri usklajevanju notranjih pravil in pripadajočih postopkov na zadevnih področjih navigacijskih služb zračnega prometa, opredeliti postopke in pogoje izvajanja pravic in dolžnosti nadzornih organov na podlagi Sporazuma FAB CE ter vzpostaviti usklajene postopke poročanja, izmenjave in širjenja informacij o varnosti.


Gre za sporazum, s katerim pogodbenice ne prevzemajo novih obveznosti, temveč le izvajajo obveznosti, ki so določene v Sporazumu FAB CE in 2. členu Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb).