SEZNAM ORGANIZACIJ IZ PODROČJA ZAČETNE IN STALNE PLOVNOSTI