LETALSKE ŠOLE IN ŠOLSKI CENTRI

Usposabljanje pilotov in osebja letalske posadke, ki ga ureja zakonodaja Evropske Unije, se izvaja v t.i. odobrenih organizacijah za usposabljanje:

ATO (Approved Training Organization)

SEZNAM ODOBRENIH ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE (ATO)...> 
LIST OF APPROVED TRAINING ORGANIZATIONS (ATO)...>

Usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa, ki ga prav tako narekuje evropska zakonodaja, poteka v organizaciji za usposabljanje (Training Organisation), ki jo certificira nacionalni nadzorni organ (NSA). V Sloveniji deluje le ena, in sicer v KZPS, d.o.o.

Usposabljanje letalskega osebja, ki opravlja naloge v službi letalske meteorologije, poteka v letalski šoli Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Letalska šola ARSO usposablja kandidate za pridobitev pooblastil letalski meteorolog prognostik, letalski meteorolog inženir in letalski meteorolog opazovalec. Področje izobraževanja osebja v službi letalske meteorologije ureja nacionalna zakonodaja (Zakon o letalstvu in Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije).

V domeni nacionalne zakonodaje pa ostaja usposabljanje preostalega letalskega in drugega strokovnega osebja (piloti ULN, padalci, letalski dispečerji, letališko strokovno osebje, osebje navigacijskih služb (tehnično osebje, pomočniki kontrolorjev letenja, osebje v zrakoplovnih informacijskih službah, meteorologi)...). 

Usposabljanje letalskega osebja (piloti ULN, padalci, osebje navigacijskih služb, letalski dispečerji, itd.), ki poteka v skladu z nacionalnimi predpisi, izvajajo šole ali šolski centri za usposabljanje osebja.

Usposabljanje letališkega strokovnega osebja nudita Aerodrom Ljubljana, d.o.o. (LJLJ) in Aerodrom Portorož, d.o.o. (LJPZ).


Posamezna področja

Za TC:

Dodatno za ULN šolanje:

Dodatno za Letalske dispečerje:

Dodatno za Letališko strokovno osebje:

 Dodatno za Padalce: