POVEZAVE

PRIPRAVA NA LET (Pilot Briefing)

NOTAM serije A (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

NOTAM serije B (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

NOTAM serije C (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

 

eAIP Slovenije (zagotavlja Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.)

 

METEO (zagotavlja Državna meteorološka služba)

 

IPPC (Internet Pilot Planing Center)

 

 

Organizacije na področju letalstva

 

Seznam evropskih letalskih uprav

 

IFALPA (Združenje linijskih pilotov)

IFATCA (Združenje kontrolorjev zračnega prometa)

IFA (Mednarodna zveza za plovnost letal)

IATA (Združenje letalskih prevoznkov)

ACI (Združenje letališč)

 

FSF (Flight Safety Foundation)

Na vrh

EASA nujna telefonska številka

++49 170 782 34 17

Vsak dan med 17. in 8. uro naslednjega dne, ob koncih tedna ter dela prostih dneh za nujne primere, kot so obvestila o letalskih nesrečah in incidentih, nujne prošnje za izdajo dovoljenj za letenje (Permit to Fly) in druge nujne zadeve, ki so v pristojnosti EASA.