KABINSKO OSEBJE

Navodilo o začetku uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 2016/2008 Evropskega parlamenta in Sveta - kabinsko osebje.

 

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja kabinskega osebja: 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Pristojni organ za izdajo potrdil kabinskega osebja v Republiki Sloveniji je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

SPLOŠNI OBRAZCI
GENERAL FORMS

Naziv obrazca
Form name
Številka
Number
Status
Status
Prijava na izpit - kabinsko osebje (CC)
Application for examination - Cabin Crew (CC)
FCL.APL-153Veljaven
Valid
Vloga za izdajo dovoljenja potrdila kabinskega osebja (CC)
Application for issue of attestation
FCL.APL-154Veljaven
Valid
Interno dokazilo operatorjev o usposobljenosti kabinskega osebja
Operator's Internal evidence on cabin crew qualification
FCL.OBR-66Veljaven
Valid