VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVOV

LICENCE ZA VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVOV DEL 66

Licence za vzdrževanje zrakoplovov DEL 66 se izdajajo skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1321/2014. Prevajalci slovenskega prevoda te uredbe so, verjetno iz praktičnih razlogov, obdržali angleško kratico AML (Aircraft Maintenace Licence), zato tudi v slovenskem jeziku uporabljamo okrajšavo AML del 66.

 

EASA Form 19 SLO - Vloga za licenco po delu 66

 


NACIONALNA LICENCA ZA VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVA IN KOMPONENT

Nekatere tipe licenc Uredba komisije (ES) št. 1321/2014 ne omenja in so ostale v pristojnosti letalskih oblasti posameznih držav članic evropske unije. Zakonska podlaga za izdajo teh licenc je v 38. in 48. členu Zakona o letalstvu - ZLET ( Ur.l. RS št. 81/2010-UPB4), podrobneje pa vrsto nacionalnih licenc in pogoje za pridobitev opisuje Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Ur.l. RS, št. 37/2005, 79/2006, 102/2007).

Vloga za izdajo nacionalne licence za vzdrževanje in komponent