PUBLIKACIJE

Agencija za civilno letalstvo izdaja Plovnostno-tehnične zahteve (PTZ) / Airworthiness Directives (AD), Operativno-tehnične zahteve (OTZ) / Operational Directives (OD), Certifikacijske specifikacije / Certification Specifications (CS), različne Okrožnice / Advisory Circulars, Information Circulars (AC/IC) ter razna Navodila in Priročnike, namenjene izboljšanju varnosti v letalstvu.

Agencija izdaja v skladu s 5. členom ZLet tudi t.i. Sprejemljive načine skladnosti / Acceptable Means of Compliance (AMC), ki so objavljene v obliki Okrožnic ali Navodil.