ZRAKOPLOVI

Upravno področje zajema postopke za pridobitev dovoljenj v zvezi s proizvodnjo letal, posameznih delov letala, začetno plovnostjo in vplivi letal na okolje.

 

Ureja vso dejavnost, ki se navezuje na vzdrževanje letal in vodenje stalne plovnosti. Področje obsega tudi izdajo dovoljenj za letenje, spričeval o plovnosti in potrdil o pregledu plovnosti.

 

Upravni postopki v zvezi z vpisi, izbrisi ali spremembami podatkov registra zrakoplovov so navedeni ločeno na področju registri.