LETALIŠČA IN VZLETIŠČA

Delovno področje letališč in vzletišč je opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na letališča (letališča in heliporti) in vzletišča ter izvajanje stalnega in inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja letalstva na področju letališč in vzletišč.

 

(register, obratovalno dovoljenje javnih letališč, obratovalno dovoljenje izvajalcem letaliških služb, obratovalno dovoljenje druge letališke infrastrukture, obratovalno dovoljenje vzletišč, predhodno soglasje za gradnjo letališči in druge letališke infrastrukture)