NAVIGACIJSKE SLUŽBE

Področje navigacijskih služb zračnega prometa obsega izvajanje strokovnih nalog, ki jih predpisuje Zakon o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/10 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in zakonodaja EU.

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa izvaja funkcijo nacionalnega nadzornega organa (National Supervisory Authority), ki deluje skladno z evropskimi zakoni in je neodvisen od izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa (ANSPs). Svoja pooblastila izvaja nepristransko in transparentno.

 

Skladno z Zakonom o letalstvu upravno področje:

 • izvaja strokovne naloge,
 • odloča o upravnih zadevah,
 • izvaja regulativne in nadzorne naloge ter
 • nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in drugih pravnih aktov.

Upravno področje pokriva naslednja področja:

 

Glavne naloge upravnega področja navigacijskih služb zračnega prometa so sledeče:

 • vodenje in odločanje v upravnih postopkih z delovnega področja,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja,
 • vodenje upravnih postopkov v zvezi z licenciranjem letalskega in drugega strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa,
 • izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju,
 • nadzor nad organizacijami za usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa,
 • vlaganje kazenskih ovadb z delovnega področja,
 • izdaja direktiv o varnosti,
 • izdaja certifikacijskih specifikacij
 • sodelovanje in nadzor pri objavljanju letalskih informacij,
 • usklajevanje akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo,
 • sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih najzahtevnejših gradiv, itd.

V Sloveniji imamo dva izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa:

1) javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., ki izvaja:

 • službe zračnega prometa (ATS),
 • letalsko informacijsko službo (AIS) in
 • komunikacijske, navigacijske in nadzorne službe (CNS) ter

2) Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki izvaja službo letalske meteorologije (MET).