KONTAKTI

Številki stalne pripravljenosti Javne agencije za civilno letalstvo RS od 1.5.2016:

Področje SAR ("search an rescue-iskanje in reševanje"): 041 304 311

Področja RAMP (SAFA, SANA, SACA): 041 304 314

 

Informacije v zvezi s poročanjem o dogodkih (Uredba 376/2014) - or(at)caa.si

 

Direktor Javne agencije za civilno letalstvo

Rok Marolt, rok.marolt(at)caa.si, 01 244 66 02

 

Sektor za podporo poslovanju

Polona Vagaja Hribar, polona.vagaja-hribar(at)caa.si, 01 244 66 03

 

Sektor za plovnost

Matej Dolinar, matej.dolinar(at)caa.si ,01 244 66 34

 

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje

Valter Premate, valter.premate(at)caa.si, 01 244 66 60

 

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa

Andreja Kikec Trajković, andreja.kikec-trajkovic(at)caa.si, 01 244 66 94

 

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja

Sebastjan Sevčnikar, sebastjan.sevcnikar(at)caa.si, 01 244 66 30

- oddaja vlog in dokumentov:  info(at)caa.si

- povpraševanja, poizvedbe, itd. s področja letalskih operacij: ops(at)caa.si 

 

 

 

 

 

Osebe, pooblaščene za vodenje in odločanje o upravnih zadevah

v Javni agenciji za civilno letalstvo republike Slovenije:

 

 

Vodstvo in podpora poslovanju:


- mag. Bešter Nataša (samo za vodenje upravnega postopka)

      - mag. Jerneja Šifrer (samo za vodenje upravnega postopka)
- mag. Lujić Ferjančič Dunja
- mag. Vagaja Hribar Polona (dostop do informacij javnega značaja)
- mag. Rakar Saša (samo za vodenje upravnega postopka)

 

 

Sektor za plovnost:


- Dolinar Matej
- mag. Stane Cvetko
- Koncilja Sergej
- Golič Robert
- Rogelj Darko
- Kučina Darko
- Palčič Boštjan
- Prhavc Janez
- Habjan Gorazd
- Kramar Arber
- Bertoncelj Matija
- Marinšek Breda
- Ivko Mojca (samo za vodenje upravnega postopka)
- Oblak Mateja (samo za vodenje upravnega postopka)

 

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja:


- Sevčnikar Sebastjan
- Perc Andrej
- Petrovič Andrej
- Hribar Samo
- Medvedec Andrej
- Pižorn Žan
- Piciga Rok
- Hožič Ana (samo za vodenje upravnega postopka)
- Gačnik Olivera (samo za vodenje upravnega postopka)
- Karmen Štumberger
- mag. Krivec Stanislav

 

 

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje:


- Premate Valter
- Rebolj Darko (samo za vodenje upravnega postopka)
- Stopar Darko
- Kvas Ranđelović Karmen (samo za vodenje upravnega postopka)
- mag. Pavovec Matjaž (samo za vodenje upravnega postopka)
- Frančič Ivo
- Žibrik Davorin (samo za vodenje upravnega postopka)
- Gvardjančič Marko (samo za vodenje upravnega postopka)

 

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa:


- Kikec Trajković Andreja
- Arh Karlo
- mag. Črnologar Tatjana
- Jager Beno
- Osolnik Košar Barbara (samo za vodenje upravnega postopka)
- Campolunghi Matevž (samo za vodenje upravnega postopka)
- mag. Valenta Grebenšek Mirela (samo za vodenje upravnega postopka)