REGISTER ZRAKOPLOVOV

Na podlagi 22.člena Zakona o letalstvu ( Ur.l. RS št. 81/2010-UPB4) Agencija vodi register stalno vpisanih zrakoplovov in dodatek k registru za začasno vpisane zrakoplove.

 

Za ultralahke in druge letalne naprave, ki niso izdelane v skladu s certifikacijskimi zahtevami, Agencija skladno z 20. členom Zakona o letalstvu vodi evidenco.